| ویکی پدیا فارسی

ادمی باید در هنگام تندرستی جلوی تندی و خشم خود را بگیرد تا به شکیبایی ورزیدن خو بگیرد و در کسب خلق نیک بکوشد تا در زمان بیماری راحت تر بتواند این خصال نیک رو در خود بروز دهدو تحمل بیماری را اسان تر بر خود هموار سازد.همچنین افراد در زمان تندرستی از دنباله روی لذات و پیگیری شهوات خود پرهیز کنند تا در هنگام بیماری بتوانند اسان تر و راحت تر از خوراکی ها و نوشیدنی هایی که طبیب بر ایشان ممنوع کرده چشم پوشی کنند.

از يكي از حكما نقل است كه فرمود:

آدمي كه بداند چه بخورد و چه بنوشد و بتواند خودش را كنترل كند و رعايت سته ضروريه را كند، قطعا بايد به او لقب حكيم داد. و اگر بتواند خودش را كنترل كند قطعا او از عارف بالاتراست و اگر اين اتفاق تكرار شود، درهاي حكمت الهي بروي او باز ميشود.